ZOO w Bydgoszczy

Informacje o ZOO

Ogród Fauny Polskiej ZOO położony jest na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Zajmuje on obszar 14 hektarów. Decyzję o jego budowie podjęto w 1970 roku, jednak oficjalnego otwarcia dokonano 19 lipca 1978 roku.

Ogród Fauny Polskiej specjalizuje się przede wszystkim w ekspozycji i hodowli fauny krajowej. Zwiedzający bydgoski Ogród Zoologiczny mogą poznać polskie gatunki przedstawicieli 4 gromad: ssaków, ptaków, gadów i płazów. Na dużych wybiegach fosowych prezentują się ssaki kopytne i duże drapieżniki, w dobrze urządzonych wolierach zobaczyć można polskie gatunki ptaków drapieżnych, sów, ptaków grzebiących, krukowatych i wodnych.

W centralnej części ZOO położony jest piękny staw z wyspą, którą zamieszkują wolnościowe ptaki wodne. W klatkach wzdłuż alejki małego koła zamieszkały małe drapieżniki. Na terenie Ogrodu w 1990 roku powstało tak zwane Mini ZOO, dające możliwość zwłaszcza najmłodszym bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem. W zimowisku mieści się hodowla gadów i płazów krajowych. W 2004 roku otwarto nowy dział "Skrawek świata" z gatunkami reprezentującymi kontynenty. Natomiast w 2005 roku otwarto tzw. "Miniterrarium" z ekspozycjami płazów i gadów oraz salkę dydaktyczną w której odbywają się zajęcia dydaktyczne.