ZOO w Bydgoszczy

Cennik biletów

Rodzaj biletu od świat Wielkanocnych do 31.10 od 1.11 do Wielkiej Soboty Wielkanocnej
Bilet normalny 20 zł 17 zł
Bilet ulgowy 17 zł 12 zł
Dotyczy dzieci powyżej 3 lat, dzieci w wieku szkolnym, emerytów i rencistów, studentów, osób niepełnosprawnych – po okazaniu legitymacji.
Bilet bezpłatny WSTĘP WOLNY
Bilet bezpłatny przeznaczony jest dla dzieci do 3 lat, opiekunowie grup zorganizowanych w przeliczeniu 1 opiekun na 10-cioro dzieci, osoba z orzeczoną niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć edukacyjnych).
Bilet rodzinny 2 +2 55 zł
Dwoje opiekunów dorosłych oraz dwoje dzieci.
Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść 75 zł
Karnet na okaziciela ważny 12 miesięcy.