ZOO w Bydgoszczy

Cennik biletów

Rodzaj biletu
Bilet normalny 30 zł
Bilet ulgowy 20 zł
Dotyczy dzieci powyżej 3 lat, dzieci w wieku szkolnym, emerytów i rencistów, studentów, osób niepełnosprawnych – po okazaniu legitymacji.
Bilet bezpłatny WSTĘP WOLNY
Bilet bezpłatny przeznaczony jest dla dzieci do 3 lat, opiekunowie grup zorganizowanych w przeliczeniu 1 opiekun na 10-cioro dzieci, osoba z orzeczoną niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć edukacyjnych).
Bilet rodzinny 2 +2 85 zł
Dwoje opiekunów dorosłych oraz dwoje dzieci.
Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść 90 zł
Karnet na okaziciela ważny 12 miesięcy.