Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Informacje o ZOO

Pierwszym ogrodem zoologicznym działającym na terenie Górnego Śląska był Miejski Ogród Zoologiczny w Bytomiu, założony w roku 1898. Po drugiej wojnie światowej wznowił działalność w roku 1947. Bytomskie ZOO mieściło się przy ulicy Parkowej 3. Kierownikiem hodowlanym bytomskiego ogrodu był dr Zygmunt Zieliński, późniejszy dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. W tym ogrodzie znajdowało się 89 zwierząt z 25 gatunków. Zajmowało się nimi 10 pracowników. Bytomskie ZOO cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, odwiedzało je rocznie prawie 200 tyś osób. Dla publiczności ogród ten był dostępny w okresie od kwietnia do listopada. Ogród zoologiczny w Bytomiu ostatecznie został zamknięty 31 maja 1957r.

Drugim ogrodem działającym na terenie Śląska był Miejski Ogród Zoologiczny w Katowicach, mieszczący się przy ulicy Bankowej 7. Zajmował on obszar 9 ha, na którym przebywało ponad 400 zwierząt z 86 gatunków. Ogród zoologiczny w Katowicach został założony w roku 1946 przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Katowicach. Katowickie ZOO zostało udostępnione zwiedzającym w roku 1950. Ogród ten można było zwiedzać tylko w okresie od początku maja od końca października. Kierownikiem tego ogrodu był Tadeusz Bandur, który z chwilą przeniesienia katowickiego ogrodu do Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie został dyrektorem Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

W roku 1951 rozpoczęto na terenach nieużytków pokopalnianych znajdujących się między Chorzowem, Siemianowicami i Katowicami budowę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Organizowanie tej inwestycji rozpoczął ówczesny wojewoda katowicki gen. Jerzy Ziętek. Od roku 1985 Park ten nosi jego imię. Pod Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku przeznaczono obszar 600 ha. W czasie budowy wykonano ogromne prace ziemne, zbudowano wiele kilometrów alejek i dróg, cały teren obsadzono dużą ilością drzew i krzewów. Na terenie parku powstało wiele instytucji służących wypoczynkowi mieszkańców Górnego Śląska. Jedną z tych instytucji działających na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie jest Śląski Ogród Zoologiczny. Na teren ZOO przeznaczono 50 ha z powierzchni parku. Budowę ogrodzenia ZOO, dróg i pierwszych pomieszczeń dla zwierząt rozpoczęto w roku 1954. Wtedy też sprowadzono do prowizorycznego ZOO przy restauracji "Łania" pierwsze zwierzęta z działających na terenie Katowic i Bytomia ogrodów zoologicznych. Pod koniec lat pięćdziesiątych ogrody zoologiczne w Katowicach i Bytomiu zakończyły działalność, a ich funkcję przejął jeden duży ogród w Chorzowie.

Chorzowskie ZOO powstało jako 9 ogród z 11-tu obecnie działających w kraju. Zajmuje 50 ha terenu dobrze zadrzewionego z wieloma cennymi gatunkami drzew i krzewów. Posiada wiele nowoczesnych pawilonów i wybiegów umożliwiających oglądanie egzotycznych zwierząt także w okresie zimowym. Obecnie znajduje się w ZOO ponad 300 gatunków fauny. Ogród posiada największą kolekcję zwierząt afrykańskich. Z ciekawszych ssaków to: żyrafy, słonie afrykańskie, nosorożce białe, tygrysy syberyjskie, gepardy, niale grzywiaste, gepardy czy gerezy abisyńskie, mandryle, lemury. Interesującymi ptakami z naszym ZOO są między innymi puchacze, żurawie, kormorany strusie afrykańskie, emu, nandu, pelikany, ary i wiele innych. Kolekcja gadów pytonów i boa, różnorodne gatunki jaszczurek, takich jak kameleony, legwany, biczogony, agamy oraz kilka gatunków krokodyli. Od czasu swego powstania Śląski Ogród Zoologiczny stale się rozbudowywał. Powstawały kolejne pomieszczenia e wybiegi dla zwierząt.

W roku 1958 powstały pomieszczenia dla bawołów, niedźwiedzi brunatnych i himalajskich, lwów i panter oraz budynek ambulatorium weterynaryjnego. W roku 1960 wybudowano duży pawilon, w którym można obecnie oglądać małpy oraz gady. Pomieszczenia w których przebywają koby leche oraz kudu wielkie zbudowane zostały w roku 1961. Wielki pawilon dla słoni oraz hipopotamów został oddany do użytku w roku 1965. W latach 60-tych powstały także pomieszczenia dla tapirów, jeleni Dybowskiego, antylopy addaks, wielbłądów, lam, schron zimowy dla ptaków, pawilony dla antylop oraz żyraf. Następne lata to dalsza rozbudowa ogrodu zoologicznego. W roku 1974 powstał między innymi budynek dla antylop nilgau oraz duża woliera, w której można było oglądać różne gatunki ptaków drapieżnych.

W roku 1975 na terenie ZOO powstała skalna kotlina dinozaurów. Jest to jedyna tego typu ekspozycja w kraju. W latach 1963-71 na pustyni Gobi polscy paleontolodzy pod kierownictwem prof. Zofii Kielan-Jaworowskiej prowadzili prace wykopaliskowe, których efektem są prezentowane w kotlinie dinozaury. Powstały one w wyniku rekonstrukcji szczątków znalezionych na pustyni Gobi. Oryginalne szczątki tych dinozaurów znajdują się dziś w Zakładzie Paleozologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W skalnej kotlinie śląskiego ZOO znajdują się naturalnej wielkości ich modele. Kiedy powstała skalna kotlina, prezentowane w niej dinozaury były pierwszymi rekonstrukcjami nowo poznanych gatunków. Na terenie Kotliny można zobaczyć szesnaście naturalnej wielkości dinozaurów. Są to przedstawiciele następujących gatunków: Gallimimus, Tarbosaurus, Nemegtosaurus, Protoceratops, Prenocephale, Saichania, Saurolophus.