Ogród Zoologiczny w Opolu

Informacje o ZOO

Początki ogrodu sięgają roku 1930, kiedy to na Wyspie Bolko powstało prywatne minizoo.W 1937 roku wykupiło je miasto, wzbogaciło o wiele gatunków zwierząt, czyniąc zeń drugi co do wielkości tego typu ogród na Górnym Śląsku. Podczas działań wojennych został całkowicie zniszczony. W 1953 roku nastąpiło ponowne otwarcie odbudowanego ogrodu zoologicznego. Powódź tysiąclecia w 1997 dotknęła również zoo, niszcząc je w bardzo dużym stopniu. W 1998 roku nastąpiła odbudowa i kilkakrotne powiększenie terenów ogrodu oraz uroczyste otwarcie.

Opolski ogród zoologiczny obecnie zajmuje powierzchnię 20 ha. Znajduje się w nim około 950 zwierząt reprezentujących prawie 230 gatunków, w tym jedyne w Polsce goryle oraz uchatki kalifornijskie. Ogród odniósł wiele sukcesów hodowlanych, m.in. rozmnożenie oryksów szablorogich, hipopotamów karłowatych, kapibar, serwali, kangurów, poturu, betongów, lemurów wari rude, lemurów katta, siamangów, sajmiri i uistiti.