Kapibara - Hydrochaeris Hydrochaeris

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Kapibara jest największym gryzoniem na świecie. Zamieszkują tereny Ameryki Południowej w pobliżu jezior, rzek i bagien. Ich dieta zdominowana jest przez wszelkiego rodzaju trawy. Waga dorosłej kapibary dochodzi do 65kg. Ciąża trwa 130-150 dni, po której na świat przychodzi od dwóch do ośmiu młodych.

Kapibary są bardzo społecznym gryzoniem, żyją w grupach liczących nawet do 100 osobników.

Nazwa kapibara jest używana zamiennie z Hydrochoerus. Ta z kolei pochodzi od greckiej nazwy ὕδωρ (Hydor - woda) oraz χοίρος (choíros - świnia), co w wolny tłumaczeniu oznacza świnię wodną.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO