Gibon białoręki - Hylobates lar

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

EN, zagrożone - przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości.

Podstawowe informacje

Gibon białoręki jest jedną z najmniejszych map człekokształtnych. Występuje w południowe lasach południowej Azji, głównie w Laosie, Malezji, Tajlandii i Indonezji i prawdopodnie również w Chinach. Większość czasu przebywa w koronach drzew lasów tropikalnych.

Może posiadać zarówno jasne jak i ciemne ubarwienie, jednak najbardziej charakterystycznymi cechami są biała obwódka wokół twarzy oraz białe umaszczenie dłoni.

Żywią się owocami, liściami oraz pąkami drzew. Ich przysmakiem są owoce z dużą zawartością cukru. Ciąża trwa u gibonów siedem miesięcy, a młode zostaje przy matce około dwa lata.

Gibon białoręki jest gatunkiem zagrożonym. Nie jest to jednak spowodowane ich naturalnymi wrogami, a działalnością człowieka, przez niszczenie lasów tropikalnych.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO