Flaming różowy - Phoenicopterus roseus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Flamingi występują w pobliżu jezior i nadmorskich bagien. Charakterystyczne długie nogi umożliwiają im brodzenie w wodzie, w której znajdują dla siebie pożywienie. Flamingi żywią się planktonem, małymi rybkami, larwami much i skorupiakami.

Flamingi żyją w stadach w Więksości krajów Azji, Afryki oraz części Europy. Po zakończeniu godów samica składa jedno jajo. Młode są szare, a swój kolor nabierają po ok 2 latach.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO