Tragopan Temmincka - Tragopan temminckii

(tragopan modrolicy)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Tragopan większość czasu spędzna w koronach drzewa.

Ubarwienie samca jest czerwono-pomarańczowe z białymi końcówkami piór. Posiada dziub w kolorze czarnym oraz różowe nogi. Samice są brązowe z białymi plamkami. Zamieszkuje lasy południowej i południowo-wschodniej Azji, m.in. Indie, Wietnam, Tybet i Chiny. Żywi się owocami, owadami, trawami i roślinami.

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO