Struś afrykański - Struthio camelus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Struś może osiągnąć wysokość do 2 metrów, należy do naziemnych ptaków. Samce posiadają upierzenie czarno-białe, natomiast samice szaro-brązowe. Strusie są roślinożercami, niekiedy jedzą też resztki zwierząt pozostawione przez mięsożernych drapieżników. Struś w niewoli potrzebuje zjeść do 3.5 kg karmy dziennie. Strusie są w stanie przetrwać bez wody dłuższy okres czasu.

Strusie terytorium wynosi od 2 do 15km2, żyją w stadach od 5 do 50 osobników. Waga strusia: 90 do 130 kg. W pobliżu stada strusi można dość często spotkać także większe stada np.: antylop i zebr. Strusie bardzo lubią wodę, jeśli tylko jest okazja biorą mokre kąpiele. Strusie aktualnie żyją jedynie na suchych i piaszczystych regionach środkowej i południowej Afryki.

Samica strusia składa od 15 do 60 jaj, miejscem składania jaj jest dół w ziemi. Jajo strusie waży około 3 kg, jaja są wysiadywane przez około 40 dni. Jedno jajo strusia równe jest 24 jajom np.: kurzym.

W chwilach zagrożenia struś może położyć się na ziemi z głową wyciągniętą wzdłuż, stąd wzięło się powiedzenie: chować głowę w piasek jak struś.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO