Serwal - Leptailurus Serval

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Serwal, ssak z rodziny kotowatych, żyje w Afryce, na południe od Sahary. Zamieszkuje tereny porośnięte wysoką trawą. Z racji tego, że potrzebuje dostępu do wody, nie zamieszkuje terenów pustynnych i górzystych. Unika także gęstych lasów równikowych.

Dorosły samiec serwala może ważyć 9-18kg, samica jest lżejsza, jej waga wynosi 7-12kg. Może osiągać długość ciała do 100cm oraz posiadać ogon o długości nawet 45cm. Jego wysokość nie przekracza 80cm.

Serwal poluje głównie nocą. Żywi się głównie gryzoniami, ale nie pogardzi także ptakami, zającami, gadami czy rybami. Poluje głównie na ziemi, dzięki długim nogom może osiągać prędkość nawet 80 km/h.

Ciąża trwa ok 70 dni i na świat przychodzi 1-5 młodych. Pozostają z matką do około roku, po dwóch latach osiągają dojrzałość płciową. Żyją do 10 lat na wolności i nawet 20 lat w niewoli.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO