Puszczyk Mszarny - Strix Nebulosa

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Puszczyk mszarny, nazywany również sową mszarną, zamieszkuje tajgę Europy, Azji i Ameryki Północnej. Poluje na terenach otwartych głównie na małe ssaki, takie jak nornice i ryjówki. Gniazduje w gniazdach opuszczonych przez inne ptaki. Znosi średnio 3-4 jaja, której wysiaduje przez około 30 dni wyłącznie przez samicę. W tym czasie samiec dostarcza pożywienie samicy oraz po wykluciu, również pisklętom.

Długość ciała wynosi około 70 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga nawet 1,5 metra. Dorosły osobnik może ważyć od 900 do 1200 gram.

W Polsce widywany jest w Puszczy Białowieskiej. Gatunek nie jest zagrożony wyginięciem, jednak na terenie Polski objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO