Puchacz - Bubo Bubo

Podstawowe informacje

Puchacz jest największym gatunkiem sowy w Europie. Długość ciała sięga do 80 cm, rozpiętość skrzydeł sięga do 1,8 metra, a waga nawet do 4 kg. Poluje na małe i średniej wielkości ssaki i ptaki, takie jak jeże, wiewiórki, myszy, kuropatwy, wrony, kaczki, łyski.

Znosi 2-4 jaja, które samica wysiaduje samica przez ok 35 dni. Zamieszkuje lasy i góry umiarkowanej strefy klimatycznej Europy i Azji.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO