Pelikan Baba - Pelecanus Onocrotalus

(pelikan różowy)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Pelikan posiada białe lub różowe upierzenie, biało-czarne skrzydła oraz charakterystączną torbę pod dziobem. Żywią się głównie rybami, ale nie pogardzą również różnego rodzaju skorupiakami. Długość ciała dochodzi do 1,5 metra, a rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra, waży do 12kg. Składa raz w roku 1-2 jaja, które są wysiadywane przez oboje rodziców przez 30 dni.

Mieszka na terenach podmokłych, w deltaach rzek i nad jeziorami w Azji, Afryce i Południowo-Wschodniej Europie.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO