Olśniak Himalajski - Lophophorus impejanus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Olśniaki są gatunkiem ptaka z rodziny kurowatych. Wpisany jest na listę gatunków ginących. Latem żywi się owadami i nasionami, zimą kopie w śniegu w poszukiwaniu roślinności. Olśniaki występują w Himalajach, na wysokości 2000 - 4000 m m.p.m

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO