Nierozłączka Czerwonoczelna - Agapornis Roseicollis

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Gatunek papug, które nawiązują silne więzi partnerskie. Są bardzo towarzyskie, często gromadzą się w grupach. Występuje w południowo-zachodniej Afryce, m.in w Angoli, Namibii i RPA. Przesiaduje w koronach drzew. Ich głównym pokarmem są liście, pąki drzew i krzewów oraz owocami.

Ubarwienie samic jest ciemniejsze od samców.

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO