Niedźwiedź Brunatny - Ursus Arctos

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Niedźwiedź posiada ciemnobrązową sierść. Jego waga może sięgać do 800 kg. Na zimę zapada w zimowy sen w swoim legowisku. Niedźwiedź żywi się głównie rybami, szczególnie lubi łososie oraz słodyczami, np. miodem. Nie pogradzą jednak mięsem innych ssaków czy w ostateczności trawą.

Młode przychodzą na świat co 2 lata, miot liczy zazwyczaj 2-3 osobniki. Zamieszkuje lasy górskie Europy, Azji. Podgatunek, niedźwiedź Grizzli zamieszkuja lasy USA i Kanady. W Polsce można go spotkać w Tatrach i Beskidach.

W Polsce gatunek ten jest pod ochroną.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO