Nandu szare - Rhea americana

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

NT, bliskie zagrożenia - gatunki bliskie zaliczenia do kategorii zagrożonych, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące.

Podstawowe informacje

Nandu szare to nielotny ptak, zamieszkujący tereny Ameryki Południowej, m.in. Argentyny, Boliwii, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Żyje na otwartych przestrzeniach, takich jak łąki, sawanny czy trawiaste tereny podmokłe.

Waga dorosłego nandu wynosi 20-25kg, mierzą 125 - 140cm długości od dzioba do ogona i około 1,5 metra wysokości. Żyje przeciętnie 10 lat.

Dieta nandu składa się głównie z roślin liściastych, szczególnie ich nasion i owoców oraz trawy. Nie pogardzą także owadami, skorpionami, małymi gryzoniami, gadami czy małymi ptakami.

Nandu rozmnaża się składając 13-30 jaj w gnieździe. Następnie są one wysiadywane wyłącznie przez samce, a okres inkubacji trwa ok 40 dni. Dojrzałość płciową osiągają po czternastu miesiącach.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO