Lew azjatycki - Panthera leo persica

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

EN, zagrożone - przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości.

Podstawowe informacje

Lew jest jedynym gatunkiem kotów żyjącym w grupach nazywanych stadami. Każde stado składa się zazwyczaj z ponad 10 samic i kilku samców. Samce lwów są większe od samic, maja gęstą grzywę z włosów na głowie i barku. Około 200-260 osobników zamieszkuje lasy Gir Forest w Indiach. Lwy żywią się się różnymi zwierzętami - od zebr i bawołów, przez po drobne gryzonie i węże. Często ich ofiary są szybsze dlatego lwy polują w grupach. Młode lwiątka zaczynają jeść mięso w wieku 3 miesięcy, jednak nadal piją mleko matki przez kolejne 3 miesiące.

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO