Lemurek myszaty - Microcebus murinus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Mała małpiatka prowadząca nocny tryb życia. W ciągu dnia kryje się w dziuplach. Samica rodzi jedno do czterech młodych po dwumiesięcznej ciąży. Na co dzień żyje samotnie lub w małych grupach. Długość ciała dochodzi do ok. 13 cm, długość ogona do ok. 12 cm. Waga zwierzęcia nie przkracza 50g. Zamieszkuje lasy Madagaskaru. Jej pokarm stanowią owoce, drobne kręgowce i owady oraz młode liście drzew.

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO