Łabędź Czarny - Cygnus atratus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Łabędź czarny charakteryzuje się czarnym upierzeniem, z białymi brzegami lotek, długą szyją oraz czerwonym dziobem. Dorosłe osobniki może osiągać do 150cm wzrostu oraz do 6kg wagi. Łabędzie żywią się głównie pędami i liśćmi roślin wodnych, a także trawę i zioła.

Łabędź składa 5-6 jaj, których czas inkubacji wynosi do 40 dni. Występuje w Australii, Tasmanii oraz w Nowej Zelandii. Zamieszkuje zbiorniki wodne.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO