Kondor Wielki - Vultur Gryphus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

NT, bliskie zagrożenia - gatunki bliskie zaliczenia do kategorii zagrożonych, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące.

Podstawowe informacje

Kondor jest największym ptakiem drapieżnym na świecie. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 320 cm, a waga do 15kg. Żywi się głównie padliną ssaków morskich i lądowych oraz jajami ptaków.

Młode pojawiają się raz na dwa lata, po 60-dniowym wysiadywaniu jaj przez oboje rodziców. Młode jest zdolne do lotu po ok. 6 miesiącach. Zamieszkuje bezleśne tereny Andów w Ameryce Południowej, m. in. Argentyne, Boliwie, Chile, Ekwador, Kolumbie, Peru i Wenezuele.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO