Koati południowy - Nasua Nasua

(ostronos rudy)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Gatunek ssaka z rodziny szopowatych występujacy w Ameryce Południowej. Żyją zarówno na ziemi jak i na drzewach, jednak można je spotkać tylko na tereach lesistych. Są wszystkożerne, jednak jedzą przede wszystkim owoce, bezkręgowce, inne małe zwierzęta oraz jaja ptaków.

Ciąża u koati trwa około 77 dni i na świat przychodz 2-4 młodych. Wychowywane są w gnieździe przez następne sześć tygodni. Samice zazwyczaj zostają razem z grupą, wśród której zostały urodzone. Samce opuszczają matki po około trzech latach.

Na wolności żyją około siedmiu lat, w niewoli ich wiek dochodzi nawet do czternastu lat.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO