Kapucynka czubata - Sapajus apella

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Kapucynka prowadzi dzienny nadrzewny tryb życia, jednak często schodzi na ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Żyje w grupach od dwóch do nawet dwudziestu osobników. Żywi się przede wszystkim liśćmi i owocami oraz orzechami. Jednak nie pogradzi też larwami owadów czy pająkami.

Kapucynki potrafią używać narzędzi do zdobywania jedzienia, np. kamieni do rozłupywania orzechów. Kapucynka zamieszkuje tropikalne lasy Ameryki Południowej, w krajach: Brazylię, Gujanę Francuzką, Gujanę oraz Wenezuelę.

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO