Kangur Rudy - Macropus Rufus

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Kangur jest największym torbaczem na świecie. Jednak zaraz po urodzeniu nie są większe niż kilka cm. Żywią się głównie liśćmi i trawą, pasąc się na otwartych terenach trawiastych. Jego silne nogi pozwalają mu osiągać prędkość do 50km/h. Kangur przemieszcza się skacząc, nawet na odległość 8 metrów. Zamieszkuje obszar prawie całej Australii.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO