Jeleń Europejski - Cervus elaphus

(jeleń szlachetny)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Liczne podgatunki tego przedstawiciela jeleniowatych zamieszkują środkową i południową Europę, północne obrzeża Afryki oraz środkową część Azji. Został introdukowany także w Australii, Nowej Zelandii oraz Ameryce Południowej. Zamieszkuje głównie lasy liściaste i mieszane na terenach nizinnych i górskich.

Jeleń może osiągać do 2.5 metra długości i 1,5m wysokości. Waha dochodzi przeważnie do 350kg. Charakterystycznym elementem jelenia jest jego poroże. Jest ono zrzucane raz w roku, na wiosnę, a swoje największe rozmiary osiąga w lecie, żyją ok 12-15 lat. Jeleń jest zwierzęciem stadnym.Ciąża jelenia trwa około 8 miesięcy, z której na świat przychodzi zazwyczaj 1 młode. Okres godowy jelenia populrnie zwany jest rykowiskiem, ze względu na wydawane przez samce odgłosy.

Pod wpływem zmian środowiskowych jeleń, który był zwierzęciem dziennym, zmienił swój tryb życia. Obecnie żeruje gównie po zmierzchu. Są roślinożenre, ich pokarm stanowią głównie liście, kora i owoce drzew i krzewów, różne pędy, trawy i zbożą, a także warzywa. mchy i porosty.W Polsce jeleń jest zwierzyną łowną, jednak ma swój okres ochronny.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO