Bocian czarny - Ciconia nigra

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Ten ptak brodzący posiada czarne upierzenie. Wyjątkiem są biały brzuch i pierś. Podobnie jak wszystkie bociany ma długie nogi, długą szyję i długi dziób. Zamieszkuje tereny podmokłe, leśne, stroni od otwartych przestrzeni. W przeciwieństwie do bociana białego, unika ludzi.

Osiąga do 100 cm długości i ok. 3 kg wagi. Rozpiętość skrzydeł sięga ok. 1,5 metra. W lecie bociana zamieszkuje tereny od wschodniej Azji do centralnej Europy, m.in w Polsce. Bocian czarny żywi się głównie rybami,płazami i owadami oraz żabami. Bociany czarne znane są z tego, że w przypadku braku pożywienia potrafią jedno z piskląt (najmniejsze i najsłabsze), aby zwiększyć szanse na przeżycie pozostałych piskląt.

Zimą wybiera cieplejsze rejony świata, migruje m.in. do tropikalnej Afryki czy Indii. Dziennie bocian jest w stanie przelecić do 500km, jednak średnio jest to 100-250km.

Bocian czarny jest pod ochroną.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO