Bizon - Bison bison

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

NT, bliskie zagrożenia - gatunki bliskie zaliczenia do kategorii zagrożonych, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące.

Podstawowe informacje

Bizon jest najcięższym zwierzęciem Ameryki Północnej. Bizony żywią się trawą. Występuje na Wielkiej Równinie w Ameryce Północnej, na terenach USA i Kanady.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO