Bażant Elliota - Syrmaticus Ellioti

(bażant kasztanowy)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

NT, bliskie zagrożenia - gatunki bliskie zaliczenia do kategorii zagrożonych, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące.

Podstawowe informacje

Gatunek ten jest wpisany na listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Dorosłe samce osiągają do 80cm długości. Samica składa 6-8 jaj, okres lęgowy wynosi 25 dni. Żywi się nasionami, owocami i pędami roślin oraz małymi bezkręgowcami.

Żyje w lasach w południowo-wschodnich Chinach.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO