Aguti - Dasyprocta Punctata

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Te gryzonie zamieszkują lasy i sawanny Środkowej i Południowej Afryki. Aguti żyją w norach i bardzo często magazynują w nich zdobyte pożywienie. Aguti są roślinożerne. Ich pożywienie stanowią przede wszystkim trawy i owoce. Aguti można spotkać w Środkowej i Południowej Ameryce. Zamieszkuje takie kraje jak Argentyna, Belize, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru oraz Wenezuela. Dodatkowo introdukowany również na Kubie.

Zdjęcia

Występowanie na świecie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane - wprowadzone przez zamierzoną albo niezamierzoną ingerencję człowieka

Występowanie w polskich Ogrodach ZOO