Bocian biały

(Ciconia ciconia)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

LC, najmniejszej troski - gatunek nie jest zagrożony, występowanie pospolite, szeroko rozprzestrzenione.

Podstawowe informacje

Zamieszkuje tereny trawiaste, uprawne stepy oraz sawanny, jak również tereny bagienne, wilgotne, łąki w okolicach jezior i zbiorników wodnych. Często gnieździ się w okolicy zamieszkałej przez człowieka. Charakteryzuje się białym upierzeniem z wyjątkiem czarnych lotek. Nogi oraz dziób są czerwone.

Bocian jest ptakiem mięsożernym. Jego dietę stanowią owady, głównie pasikoniki i chrząszcze, ale nie pogardzi również jaszczurkami, wężami, pisklętami czy małymi zającami. Bardzo często żywi się także myszami i nornikami.

Na jesień bociany odlatują w cieplejsze miejsca, a powracają na wiosnę. Bociana białego można spotkać w Europie, Afryce oraz Azji.

Wbrew opowieściom bocian biały rzadko je żaby.


Zdjęcia

  • Bocian biały
  • Bocian biały
  • Bocian biały

Występowanie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane