Bizon

(Bison bison)

Kategoria zagrożenia gatunku wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych

NT, bliskie zagrożenia - gatunki bliskie zaliczenia do kategorii zagrożonych, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące.

Podstawowe informacje

Bizon jest najcięższym zwierzęciem Ameryki Północnej. Bizony żywią się trawą. Występuje na Wielkiej Równinie w Ameryce Północnej, na terenach USA i Kanady.

Występowanie

Występowanie naturalne

Występowanie introdukowane


Występuje w następujących ogrodach ZOO: